top of page
IMG_20190406_103052.jpg

Onze historie

In 1968 zijn we op deze locatie beginnen te bouwen aan de eerste stal en de woning. Dit was een aanbindstal met plek voor 60 dieren. In 1983 werd de boerderij uitgebreid met een ligboxenstal met plek voor 100 koeien en 100 meststieren. In 1995 werden de meststieren afgestoten, waarna alleen 60 melkkoeien overbleven. In de jaren daarna is het bedrijf gaandeweg geautomatiseerd. Het melken gebeurt door een melkrobot en ook de kalfjes krijgen melk uit een automaat. 

In 2015 kwam de nieuwe generatie in het bedrijf en toen zijn we plannen gaan maken voor de toekomst, waaronder een vernieuwing en uitbreiding van de stal. Dit is in 2018 gerealiseerd. Met de komst van de nieuwe stal willen we een nieuwe weg inslaan met ons bedrijf. We zijn melk aan huis gaan verkopen in onze melktap en we zijn vanaf 11 november 2019 volledig biologisch gecertificeerd . 

bottom of page